Celý svet Vám bude bližšie...

HOT-LINE:

0905 448 471

gutanet@gutanet.sk

Mail server nastavenia

Názov servera pre SSL-zabezpečenú komunikáciu (odporúčame) POP3s port SMTPs port IMAPs port
mail.webhouse.sk 995 (SSL) 587 (STARTTLS) 993 (SSL/TLS)
Názov servera pre nezabezpečenú komunikáciu POP3 port SMTP port IMAP port
mail.webhouse.sk 110 nepoužíva sa 143

 

Anketa spokojnosti