Celý svet Vám bude bližšie...

HOT-LINE:

0905 448 471

gutanet@gutanet.sk

Anketa využitia prístupu k internetu

Ku skvalitneniu služieb potrebujeme spätnú väzbu. Odpoveďami prispejete k zlepšeniu a zefektívneniu služieb pre Vás a Vaše potreby.


Vaše pohlavie? (povinné)

Do ktorej vekovej kategórie patríte? (povinné)

Koľko osôb používa internetové pripojenie v domácnosti/firme? (povinné)

Máte vlastný počítač?

Máte vlastný notebook (laptop)?

Máte vlastný smartphone s podporou WiFi?

Z akého zariadenia najčastejšie pristupujete na internet?

Odkiaľ najčastejšie pristupujete na internet?

K čomu najviac používate prístup k internetu? Bez čoho si neviete predstaviť deň? Zúrite, keď je výpadok :) (povinné)

Miesto pre Vaše pripomienky

V prípade, že chcete byť informovaný ohľadom zľiav a iných výhod, tak zadajte svoj email ;)

Anketa spokojnosti